Meer over Kerk

Nabetrachting Heilig Avondmaal

Middagdienst

12 feb2023 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is psychosociale hulpverlening, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

  • © hersteld hervormde kerk 2023