Meer over Kerk

Morgendienst

Ochtenddienst

23 aug2020 09:30

Ds. P.D. van den Boogaard

Drie collectedoelen waaraan een gift kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor de diaconie, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij, de 3e collecte is voor de aflossing van de bouwschuld

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: collecte

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

Evang. Ver. Rehoboth: NL25 RABO 0345 5118 59 kenmerk: aflossing bouwschuld

 

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2021