Meer over Kerk

Morgendienst

Ochtenddienst

29 mrt2020 09:30

Ds. W. Roos

De 1e collecte is voor de diaconie, de 2e is voor de kerkvoogdij.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2020