Meer over Diensten

Morgendienst

Ochtenddienst

08 dec2019 09:30

DR W. van Vlastuin

(1 e collecte is de diaconie, de 2 e voor de kerkvoogdij, er is een deurcollecte
voor de aflossing van de bouwschuld))

  • © hersteld hervormde kerk 2019