Meer over Diensten

Morgendienst

Ochtenddienst

24 mrt2019 09:30

Ds. K. van Olst

1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerkvoogdij. Er is een deurcollecte voor het aflossen van de bouwschuld.

  • © hersteld hervormde kerk 2019