Meer over Diensten

Morgendienst

Ochtenddienst

17 mrt2019 09:30

Ds. H.J. van Marle

In de middagdienst bediening van de H. Doop

1e collecte is voor het GDC Noodhulp en Rampenfonds en de 2e collecte is voor de kerkvoogdij.

  • © hersteld hervormde kerk 2019