Meer over Kerk

Eerste Kerstdag

Ochtenddienst

25 dec2020 09:30

Knd D. Baarssen

Twee collectedoelen waaraan een gift kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor het landelijk evangelisatiewerk, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij.

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: evangelisatiewerk

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

 

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2021