Meer over Kerk

Opening winterwerk

Ochtenddienst

27 sep2020 09:30

Ds. P. de Vries

Twee collectedoelen waaraan een gift kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor de opleiding predikanten, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: opleiding predikanten

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2020