Meer over Diensten

Morgendienst

Ochtenddienst

13 sep2020 09:30

Ds. J.G. Blom

Twee collectedoelen waaraan een gift kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: noodfonds

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

  • © hersteld hervormde kerk 2020