Meer over Diensten

Middagdienst

Dienst

13 sep2020 14:00

Ds. J.L. Schreuders

Twee collectedoelen waaraan een gift kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: noodfonds

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

  • © hersteld hervormde kerk 2020