Meer over Diensten

Middagdienst

Middagdienst

25 feb2018 14:00

Ds. J.L. Schreuders

(1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerkvoogdij.)

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: