Meer over Kerk

Middagdienst

Middagdienst

05 jul2020 15:00

Ds. P. de Vries

Twee collectedoelen waaraan een gift kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor de het landelijk jeugdwerk, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: landelijk jeugdwerk

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2020