Meer over Kerk

Belijdenisdienst

Middagdienst

12 jul2020 14:00

DR W. van Vlastuin

Drie collectedoelen waaraan een gift kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor de diaconie, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij, de 3e collecte is voor de aflossing van de bouwschuld

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: collecte

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

Evang. Ver. Rehoboth: NL25 RABO 0345 5118 59 kenmerk: aflossing bouwschuld

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2020