Meer over Diensten

Middagdienst

Middagdienst

09 feb2020 14:00

Ds. J.G. Blom

Nabetrachting Heilig Avondmaal, de 1e collecte is voor de MBuma-zending, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij.

  • © hersteld hervormde kerk 2020