Meer over Diensten

Middagdienst

Middagdienst

02 feb2020 14:00

Ds. C.M. Buijs

De 1e collecte is voor de diaconie, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij, er is een deurcollecte voor de aflossing van de bouwschuld.

  • © hersteld hervormde kerk 2020