Meer over Diensten

Middagdienst

Middagdienst

19 jan2020 14:00

Knd W.J. Korving

(1e collecte is de diaconie, de 2e is voor de kerkvoogdij, er is een deurcollecte voor de aflossing van de bouwschuld))

  • © hersteld hervormde kerk 2020