Meer over Diensten

Middagdienst

Middagdienst

22 dec2019 14:00

Ds. J.D. Heikamp

(1e collecte is de diaconie, de 2e voor de kerkvoogdij, er is een deurcollecte
voor de aflossing van de bouwschuld)

  • © hersteld hervormde kerk 2019