Meer over Diensten

Middagdienst

Middagdienst

08 dec2019 14:00

Ds. A. Vlietstra

(1 e collecte is de diaconie, de 2 e voor de kerkvoogdij, er is een deurcollecte
voor de aflossing van de bouwschuld))

  • © hersteld hervormde kerk 2019