Meer over Diensten

Middagdienst

Middagdienst

13 okt2019 15:00

Ds. P. de Vries

Middagdienst nabetrachting Heilig Avondmaal.

(1e collecte is voor Stephanos/Timotheos en de 2e voor de kerkvoogdij)

  • © hersteld hervormde kerk 2019