Meer over Diensten

Middagdienst

Middagdienst

29 sep2019 14:00

Ds. L.D.A. Hartevelt

(1e collecte is voor het Noodhulp en Rampenfonds en de 2e collecte is voor de kerkvoogdij. Na de middagdienst preekbespreking.)

  • © hersteld hervormde kerk 2020