Meer over Diensten

Middagdienst

Middagdienst

22 sep2019 14:00

Ds. A. Vlietstra

(1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerkvoogdij. Er is een deurcollecte voor de aflossing van de bouwschuld)

  • © hersteld hervormde kerk 2020