Meer over Diensten

Middagdienst

Middagdienst

25 aug2019 14:00

Ds. R.J. Oomen

(1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerkvoogdij. Er is een deurcollecte voor de aflossing van de bouwschuld)

  • © hersteld hervormde kerk 2020