Meer over Diensten

Middagdienst

Doopdienst

21 jul2019 14:00

Ds. D. Heemskerk

(1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerkvoogdij; in de middagdienst bediening van de H. Doop)

  • © hersteld hervormde kerk 2019