Meer over Diensten

Middagdienst

Middagdienst

23 jun2019 14:00

Ds. N.P.J. Kleiberg

(In de morgendienst bediening H. Avondmaal; in de middagdienst dankzegging H. Avondmaal)

(1e collecte is voor Stichting De Ondergrondse Kerk en de 2e collecte is voor de kerkvoogdij.)

  • © hersteld hervormde kerk 2019