Meer over Diensten

Middagdienst

Middagdienst

26 mei2019 15:00

Ds. W. Roos

(1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerkvoogdij.)

  • © hersteld hervormde kerk 2019