Meer over Diensten

Middagdienst

Middagdienst

28 apr2019 14:00

Ds. H. Juffer

(1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerkvoogdij. Er is een deurcollecte voor het aflossen van de bouwschuld.)

  • © hersteld hervormde kerk 2019