Meer over Diensten

Middagdienst

Doopdienst

17 mrt2019 14:00

Ds. H.J. van Marle

In de middagdienst bediening van de H. Doop

1e collecte is voor het GDC Noodhulp en Rampenfonds en de 2e collecte is voor de kerkvoogdij.

  • © hersteld hervormde kerk 2019