Meer over Diensten

Middagdienst

Middagdienst

24 feb2019 14:00

Ds. N.P.J. Kleiberg

1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerkvoogdij. Er is een deurcollecte voor het aflossen van de bouwschuld.)

  • © hersteld hervormde kerk 2019