Meer over Diensten

Middagdienst

Middagdienst

13 jan2019 14:00

Ds. N. van der Want

1e collecte is voor diaconie en de 2e collecte is voor de kerkvoogdij.

  • © hersteld hervormde kerk 2019