Meer over Kerk

Hemelvaartsdag

Ochtenddienst

26 mei2022 09:30

Ds. M. van Sligtenhorst

Twee collectedoelen waar een gift aan kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor de diaconie, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij.

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: collecte

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2023