Meer over Kerk

Heilige Doop

Middagdienst

18 dec2022 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Er is een deurcollecte voor de aflossing van de bouwschuld

  • © hersteld hervormde kerk 2023