Meer over Kerk

Heilige Doop

Middagdienst

20 nov2022 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor het Landelijk Jeugdwerk, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022