Meer over Kerk

Heilige Doop

Middagdienst

15 mei2022 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerkvoogdij.

De diaconiecollecte is bestemd voor noodhulp Oekraïne. De opbrengst zal worden aangewend voor opvang van vluchtelingen in onze regio, maar ook voor noodhulp in Oekraïne.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022