Meer over Kerk

Heilig Doop

Middagdienst

16 okt2022 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. 

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022