Meer over Kerk

Heilig Avondmaal

Ochtenddienst

09 okt2022 09:30

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte Stephanos/Timotheos, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2023