Meer over Kerk

Heilig Avondmaal

Ochtenddienst

20 feb2022 09:30

Ds. M. van Sligtenhorst

Twee collectedoelen waar een gift aan kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor de Stichting Ontmoeting, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij.

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: St. Ontmoeting

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022