Meer over Diensten

Goede Vrijdag

Avonddienst

19 apr2019 19:45

Knd A.J. Speksnijder

(1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij.)

  • © hersteld hervormde kerk 2019