Meer over Diensten

Goede Vrijdag

Ochtenddienst

19 apr2019 09:30

Ds. M. van Sligtenhorst

(1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij.)

  • © hersteld hervormde kerk 2019