Meer over Kerk

Eerste Kerstdag

Middagdienst

25 dec2022 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor het  evangelisatiewerk, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

  • © hersteld hervormde kerk 2023