Meer over Kerk

Dienst

Middagdienst

24 jul2022 14:00

Ds. A. de Groot

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerkvoogdij. Er is een deurcollecte voor de aflossing van de bouwschuld.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2023