Meer over Kerk

Dienst

Middagdienst

06 feb2022 14:00

Ds. D. Zoet

Twee collectedoelen waar een gift aan kan worden overgemaakt. De 1e collecte is bestemd voor het landelijk jeugdwerk, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij.

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: jeugdwerk

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022