Meer over Kerk

Dienst

Ochtenddienst

27 feb2022 09:30

Ds. M. van Sligtenhorst

Drie collectedoelen waar een gift aan kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor de diaconie, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij, de 3e collecte is voor de aflossing van de bouwschuld.

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: collecte

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

Evang. Ver. Rehoboth: NL25 RABO 0345 5118 59 kenmerk: aflossing bouwschuld

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022