Meer over Kerk

Dienst

Middagdienst

07 nov2021 14:00

Ds. H. de Greef

Twee collectedoelen waar een gift aan kan worden overgemaakt. De 1e collecte is de najaarszendingscollecte, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij.

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: zending

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2021