Meer over Kerk

Dienst

Ochtenddienst

24 jan2021 09:30

Ds. J.D. Heikamp

Twee collectedoelen waar een gift aan kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor diaconale projecten in Malawi, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: Malawi

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2021