Meer over Kerk

Dienst

Avonddienst

15 sep2021 19:30

Ds. J. de Bruin

Twee collectedoelen waar een gift aan kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor de SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk), de 2e collecte is voor de kerkvoogdij

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: SDOK

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2021