Meer over Kerk

Dienst

Avonddienst

18 aug2021 19:30

Ds. H. de Greef

Twee collectedoelen waar een gift aan kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor Woord en Daad, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: Woord en Daad

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2021