Meer over Kerk

Dienst

Avonddienst

02 jun2021 19:30

Ds. J. van Meggelen

Twee collectedoelen waar een gift aan kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor de Stichting Adullam, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: Adullam

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2021