Meer over Kerk

Reguliere dienst

Ochtenddienst

26 mrt2023 09:30

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor het noodhulp en rampenfonds, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2023