Meer over Kerk

Dienst

Ochtenddienst

18 dec2022 09:30

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Er is een deurcollecte voor de aflossing van de bouwschuld

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2023