Meer over Kerk

Dienst

Ochtenddienst

27 nov2022 09:30

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022