Meer over Kerk

Dienst

Middagdienst

06 nov2022 14:00

Ds. D. Heemskerk

De eerste collecte is de najaarszendingscollecte, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022